Dokter Frank Campaert

Tips & tricks 

Een raadpleging is méér dan “raad – plegen” het is een dialoog tussen de patiënt en de arts

Je arts doet er alles aan om een raadpleging zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij tracht steeds het afspraakuur te respecteren, hij neemt je dossier op voorhand door zodat hij weet welke zaken vroeger werden behandeld; kijkt na of er bepaalde specifieke voorzorgen dienen genomen te worden (bvb allergie aan bepaalde geneesmiddelen).

  • Breng steeds  je identiteitskaart mee
  • Indien je geneesmiddelen neemt, zorg dat je een lijstje met de namen ervan bij de hand hebt.
  • Indien je voor je huidprobleem reeds een behandeling gekregen hebt, noteer de naam hiervan of breng deze mee.
  • Indien je allergisch bent voor geneesmiddelen of stoffen, breng de arts hiervan op de hoogte.
  • Indien je huisarts je adviseert met een huidspecialist een afspraak te maken, vraag om een verwijsbrief; dit maakt de communicatie met je huisarts makkelijker die zo je centraal medisch dossier kan aanvullen.
  • Er is een betaalterminal voor  Bancontact.

Tijdens de consultatie worden  zowel de arts als de patiënt liefst niet gestoord. Vandaar dat het secretariaat alle telefoonoproepen behandeld en enkel de hoogst noodzakelijke oproepen zal doorschakelen.

Telefonisch of via e-mail advies geven is voor de arts quasi onmogelijk. Een huidprobleem dient men zien, voelen (en zelfs soms ruiken).

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik  niet toegestaan. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Accreditatie : Dr Frank Campaert is een geaccrediteerde zorgverlener

Conventie : Dr. Frank Campaert is niet-geconventioneerde zorgverlener