Dokter Frank Campaert

Indien u nog geen afspraak heeft en een afspraak wenst vast te leggen vragen we dit bij voorkeur  via de online agenda te doen. 

De online agenda staat in real-time. Dit betekent dat steeds de eerste vrije afspraak getoond wordt. Bellen voor vroegere datum heeft dus geen zin.

Wanneer iemand anders een afspraak annuleert, komt ook deze vrije beschikbare plaats onmiddellijk online zichtbaar.

De wachttijd voor nieuwe afspraken bedraagt momenteel ongeveer 5 maanden. Wegens de uitgestelde zorg tijdens de lock down, zullen de wachttijden in toekomst mogelijks nog oplopen. 

Indien u een dringend medisch probleem heeft, adviseren wij u steeds zich eerst tot uw huisarts te melden. Indien de huisarts het nodig acht, zal deze contact met ons opnemen voor een dringende verwijzing. Gewone doorverwijzingen worden als niet dringend beschouwd.