Dokter Frank Campaert

Behandeling

1. De behandeling wordt uitgevoerd door ervaren verpleegkundige in overleg en onder toezicht van de arts

- De arts stelt de diagnose: gaat het om primaire overbeharing ( familiaal, genetisch) of dient een secundaire oorzaak van overbeharing te worden uitgesloten. Indien nodig zullen ook deze onderliggende oorzaken verder onderzocht en behandeld worden (bv. hormonaal stoornis, PCO, folliculitis / pseudofolliculitis, hidradenitis suppurativa, … enz).

- Vermeldt steeds ook uw medicatiegebruik, gezien bepaalde geneesmiddelen lichtovergevoelige bijwerkingen kunnen geven.

2. De behandeling wordt ervaren als een prikkelend, tintelend tot pijnlijk gevoel

- Dit gevoel is er enkel tijdens de behandeling, nadien verdwijnt de pijn onmiddellijk.

- Door de huid goed te koelen wordt de pijn al een stuk draaglijker.

- Eventueel kan bijkomend een lokaal verdovende crème gebruikt worden. Deze dien je 1 uur voordien aan te brengen, idealiter onder een plastic verband.

- Uiteraard speelt de individuele pijndrempel per patiënt een rol alsook de lokalisatie van de zone die behandeld wordt.