Nieuwe afspraken

Indien u nog geen afspraak heeft en een afspraak wenst vast te leggen vragen we dit bij voorkeur via de online agenda te doen.
De online agenda staat in real-time. Dit betekent dat steeds de eerste vrije afspraak getoond wordt. Bellen voor vroegere datum heeft dus geen zin.
Wanneer iemand anders een afspraak annuleert, komt ook deze vrije beschikbare plaats onmiddellijk online zichtbaar.
De wachttijd voor nieuwe afspraken bedraagt momenteel ongeveer 5 maanden.
Indien u een dringend medisch probleem heeft, adviseren wij u steeds zich eerst tot uw huisarts te melden. Indien de huisarts het nodig acht, zal deze contact met ons opnemen voor een dringende verwijzing. Gewone doorverwijzingen worden als niet dringend beschouwd.

Raadplegingen

  Voormiddag Namiddag Avond
 Maandag Privé, Sint-Kruis AZ Zeno, Knokke Privé, Sint-Kruis
 Dinsdag - Privé, Sint-Kruis Privé, Sint-Kruis
 Woensdag AZ Zeno, Knokke Privé, Sint-Kruis Privé, Sint-Kruis
 Donderdag Privé, Sint-Kruis Privé, Sint-Kruis Privé, Sint-Kruis
 Vrijdag Privé, Sint-Kruis AZ Zeno, Knokke Privé, Sint-Kruis

Afspraak maken privé praktijk Sint-Kruis

Afspraak maken AZ ZENO, Knokke-Heist

Extra info

==> Indien u uw afspraak bij de dokter niet kan nakomen, gelieve deze dan telefonisch zo snel mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Bij niet tijdige annulatie ( < 6 uur voordien) zal u een factuur voor administratieve kosten toegestuurd krijgen ( 25 Euro).

==> Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Tips & tricks

Een raadpleging is méér dan “raad – plegen” het is een dialoog tussen de patiënt en de arts.

Je arts doet er alles aan om een raadpleging zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij tracht steeds het afspraak uur te respecteren, hij neemt je dossier op voorhand door zodat hij weet welke zaken vroeger werden behandeld; kijkt na of er bepaalde specifieke voorzorgen dienen genomen te worden (bvb allergie aan bepaalde geneesmiddelen).

  • Breng steeds  je identiteitskaart mee
  • Indien je geneesmiddelen neemt, zorg dat je een lijstje met de namen ervan bij de hand hebt.
  • Indien je voor je huidprobleem reeds een behandeling gekregen hebt, noteer de naam hiervan of breng deze mee.
  • Indien je allergisch bent voor geneesmiddelen of stoffen, breng de arts hiervan op de hoogte.
  • Indien je huisarts je adviseert met een huidspecialist een afspraak te maken, vraag om een verwijsbrief; dit maakt de communicatie met je huisarts makkelijker die zo je centraal medisch dossier kan aanvullen.
  • Er is een betaalterminal voor  Bancontact.

Tijdens de consultatie worden  zowel de arts als de patiënt liefst niet gestoord. Vandaar dat het secretariaat alle telefoonoproepen behandeld en enkel de hoogst noodzakelijke oproepen zal doorschakelen.

Telefonisch of via e-mail advies geven is voor de arts quasi onmogelijk. Een huidprobleem dient men zien, voelen (en zelfs soms ruiken).

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik  niet toegestaan. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Accreditatie : Dr Frank Campaert is een geaccrediteerde zorgverlener

Conventie : Dr. Frank Campaert is niet-geconventioneerde zorgverlener

Een raadpleging is méér dan “raad – plegen” het is een dialoog tussen de patiënt en de arts

De dokter spreken

Opvragen van resultaten kan in principe dagelijks op het nummer 050 68 09 40. Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

Indien u patiënt bent en bijkomende inlichting over uw huidige behandeling wenst, zal het secretariaat u trachten door te schakelen met de dokter. Andere medische vragen/ advies telefonisch of via e-mail beantwoorden is voor de arts quasi onmogelijk. Een huidprobleem dient men te zien, te voelen ( en zelfs soms te ruiken).

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.