Basocellulair carcinoom  (BCC of “Baso” )                                 

Meest voorkomende vorm van huidkanker (75%) maar ook de minste gevaarlijke. Het BCC heeft meerdere verschijningsvormen, maar meestal zien we een rood, glazig bultje of zweertje dat niet spontaan geneest na enkele weken . Ook kan het BCC eruitzien als een eczeemplek: licht rozig en korstig. Deze vorm van huidkanker zaait niet uit maar kan soms grote vormen aannemen en doorgroeien naar diepere weefsels indien niet behandeld.

Spinocellulair carcinoom (SCC of “ Spino” )

Tweede meest voorkomende vorm van huidkanker (15%). Vooral op zon blootgestelde delen. Meestal korstachtig gezwel dat snel kan groeien en of een wondje doet ontstaan.

Spinocellulair carcinoma kan uitzaaien via lymfeklieren en uitbreiden naar interne organen maar de kans is klein. Precancereuze letsels die kunnen evolueren naar een SCC zijn actinische keratosen en morbus Bowen (in situ SCC).

Melanoom

Minst voorkomende (10%) maar wel meest gevaarlijke want deze kan uitzaaien naar andere organen. Kan ontstaan zowel vanuit een bestaande moedervlek die plots verandert maar ook als een nieuw, meestal gepigmenteerde vlek.

Andere zeldzame vormen van huidkanker 

Er zijn ook nog andere  vormen van huidkanker die heel weinig voorkomen, zoals merkelcelcarcinoom, talgkliercarcinoom en atypisch fibroxanthoom.